KONTAKTINFORMĀCIJA
Smiltenes mēbeles, SIA Reģistrācijas nr.: LV43903000312 Adrese: Dārza iela 25a, Smiltene, LV-4729 Sazinies ar mums! Sandrino Podnieks (+371) 29265415 sandrino.p@inbox.lv
Norēķinu rekvizīti A/S SEB banka Kods: UNLALV2X016 Konts: LV21 UNLA 0016 0004 6781 1
 SIA Smiltenes mēbeles © 2021